Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Υδατοδεξαμενή για την ύδρευση της Βίγλας

ΠΕΡΙΟΧΗ: Βίγλα Άρτας ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαυροβούνιο Σας επισημαίνεται ότι, στην περιοχή μας η υπάρχουσα υδατοδεξαμενή στο Μαυροβούνιο βρίσκεται σε τέτοια θέση που εξυπηρετεί μόνο τα οικόπεδα κάτω από αυτή. Πολλά από τα διανεμηθέντα οικόπεδα στους κατοίκους, που βρίσκονται στο Μαυροβούνιο, είναι πάνω από τη δεξαμενή με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στα εξής: α. στο δίκτυο σωληνώσεων που δεν υφίσταται, β. στην πίεση του νερού στο ενδεχόμενο δίκτυο για τα οικόπεδα πάνω από την υπάρχουσα δεξαμενή. Για τα ανωτέρω τι πρόκειται να πράξει ο Δήμος Αρταίων, ώστε να οι κάτοικοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οικόπεδά τους; Υπάρχει πρόβλεψη να γίνει δίκτυο ύδρευσης? Τι πρέπει να πράξει σήμερα κάποιος κάτοικος ο οποίος θέλει να χτίσει στο οικόπεδο του και διαπιστώνει ότι δεν έχει νερό για να υδροδοτηθεί? Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, και τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους σας ώστε να δοθεί λύση στα προβλήματα. Ομάδα ΚΑΤΟΊΚΩΝ Ευστρατίου Κλέαρχος