Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013


Τοποθεσία:Βίγλα Άρτας.Σημείο στάσης: το μπαλκόνι. Εικόνες της λιμνοθάλασσας Άι-Γιωργιού και Ροδιάς. Διακρίνονται το παρατηρητήριο και οι απέναντι ακτές της Πρέβεζας.Επίσης ο λαχανόκηπος.

γέφυρα στη Βίγλα Άρτας

Δόθηκε στην κυκλοφορία η Γέφυρα Βίγλας,η οποία συνδέει ασφαλώς τη Βίγλα με το Πολύδροσο και τα άλλα χωριά.Πρόκειται για τριπλή γέφυρα στο συγκεκριμένο σημείο. Το έργο επίσης περιλαμβάνει άλλη μία εγκιβωτισμένη γέφυρα και νέο δρόμο πρόσβασης.