Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Λιμένες Σαλαώρας και Κόπραινας (στην δικαιοδοσία της ΠΕ Άρτας)


Στους παραπάνω τοπικούς πλην όμως ζωτικούς λιμένες η περιφερειακή ενότητα Άρτας υποχρεούται να σχεδιάσει και να κάνει έργα υποδομής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να χρησιμοποιούνται σε μικρότερη κλίμακα. Να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα ο περιβάλλον χώρος, να γίνουν οι δρόμοι προσπέλασης πλατείς, με σημάνσεις, διαγραμμίσεις και κατάλληλοι πρόσβασης ώστε να κινούνται άνετα φορτηγά αυτοκίνητα από τις πόλεις Άρτας-Πρέβεζας-Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου