Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Σωτήρια βήματα για τον Αμβρακικό

Σωτήρια Βήματα για τον Αμβρακικό και την Ανάπτυξη της Ευρύτερης Περιοχής

Είναι γεγονός ότι ο Αμβρακικός και η ευρύτερη περιοχή γύρω απ΄ αυτόν είναι ένα τεράστιας σημασίας οικοσύστημα και μια πηγή πλούτου κι ανάπτυξής της.
Πολλοί το έχουν καταλάβει και σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν ενδιαφέρονται για τη λήψη μέτρων, αλλά και τον έλεγχο των όσων δραστηριοποιούνται γύρω απ΄ αυτόν. Μέσα στους πολλούς είναι και οι αρμόδιοι φορείς, ΟΤΑ και υπηρεσίες.
Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους κι ας δραστηριοποιηθούν. Θα αναφέρω ενδεικτικά απλά βήματα από τα οποία θα εξαρτηθούν και τα επόμενα μεγάλα και σύνθετα:

Α. Βραχυπρόθεσμη απομάκρυνση των ιχθυοκαλλιεργειών και των δεξαμενών καυσίμων, με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2010.

Β. Δραστηριοποίηση των αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών και Ενώσεων ώστε τα μέλη τους οι Αγρότες να κάνουν ορθή και χρηστή διαχείριση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων. Ο κάθε αγρότης αναλόγως τι καλλιεργεί κάθε έτος να έχει Κάρτα από την Ένωση για το είδος της καλλιέργειας και την έκταση αυτής. Ετσι ανάλογα να δικαιούται την αντίστοιχη ποσότητα σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα (για την συμβατική γεωργία ή την βιολογική). Χωρίς αυτή την κάρτα να μην μπορεί να αγοράζει τα εφόδιά του ή να πουλά τα προϊόντα του.

Γ. Βιολογικοί πιστοποιημένοι καθαρισμοί σε κάθε είδους δραστηριότητες στην περιοχή των νομών Άρτας-Πρέβεζας-Αιτωλοακαρνανίας, όπως π.χ. Πτηνοτροφεία, Βουστάσια, Χοιροστάσια, Τυροκομικές μονάδες, Ποιμνιοστάσια, Μονάδες επεξεργασίας κρέατος, Σφαγεία, Ελαιοτριβεία, καρνάγια, Μεγάλοι τάφροι ομβρίων υδάτων (κεντρικοί στραγγιστικοί), δίκτυα αποχέτευσης παραθαλασσίων πόλεων και χωριών του Αμβρακικού κλπ.
Πέραν αυτών θα πρέπει να καταγράψουν και να ελέγξουν ενδελεχώς οι Υπηρεσίες εάν λειτουργούν νόμιμα οι επιχειρήσεις, με τους προβλεπόμενους βιολογικούς καθαρισμούς, που εναποτίθενται ή οδηγούνται τα απόβλητα και να επιβληθούν κυρώσεις. Επίσης να υποχρεωθούν στην ορθή λειτουργία και την τήρηση κανόνων υγιεινής αλλά και της εκροής καθαρών λυμάτων στις τάφρους μέσω των βιολογικών τους καθαρισμών.

Δ. Επιπλέον επικαλυπτικά, λειτουργία βιολογικών καθαρισμών σε κεντρικά σημεία, ιδιαίτερα όπου λειτουργούν αντλιοστάσια.

Ε. Στα πλαίσια του Καλλικράτη και του Μεγάλου Δήμου που θα δημιουργηθεί στο Νομό μας να συσταθεί επιτροπή στο Δήμο με σκοπό την προστασία κι ανάδειξη του Αμβρακικού σε συνεργασία με άλλες αρχές και φορείς.

Στ. Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδικών προσβάσεων πέριξ των περιοχών του Αμβρακικού Κόλπου-λιμνοθαλασσών (πχ δρόμος από Σαλαώρα προς Πρέβεζα, δρόμος Βίγλας προς Στρογγυλή, δρόμος Κορωνησίας προς Νεοχώρι και προς Μενίδι σε αντιστοιχία με τους δρόμους στην απέναντι ακτή από Μπούκα-Αμφιλοχία-Βόνιτσα-Πρέβεζα), λειτουργία παρατηρητηρίων και οργάνωσης συστήματος επιτήρησης με περιπολίες- κάμερες από ξηρά και θάλασσα. Ίδρυση Κέντρου δράσης από τον Φορέα διαχείρισης στο κτίριο της Σαλαώρας.
Οι οδικές προσβάσεις θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα των περιοχών του Αμβρακικού Κόλπου με επακόλουθο και την καλύτερη κι αποτελεσματικότερη επιτήρησή τους από τις αρμόδιες αρχές (εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις ακτές ).

Οι πολίτες που αγαπούν το οικοσύστημα και το Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού (γηγενείς, οικολόγοι, φωτογράφοι, τουρίστες Έλληνες και ξένοι) θα γίνουν οι καλύτεροι επιτηρητές αλλά και οι διαφημιστές της Περιοχής.
Κανένας δεν θα προβαίνει σε παράνομες πράξεις ή τουλάχιστον θα το επιχειρεί σπάνια καθόσον θα γνωρίζει ότι λόγω των προσβάσεων θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα και πολίτες που αγαπούν τη φύση θα διαβαίνουν συχνότατα από εκεί.

Έτσι θα συμβάλλουμε στην προστασία κι ανάδειξη του Αμβρακικού. Από αυτόν έζησαν γενιές και γενιές. Ας τον διατηρήσουμε και γιατί όχι να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές καθαρότερο, καλύτερο και χρυσοφόρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου