Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Λιμνοθάλασσες - Αμβρακικός - Κάτοικοι των γύρω περιοχών

Συναρμόδια Υπουργεία ΚΥΑ
Περιφέρεια
Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
ΕΤΑΝΑΜ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Δήμος Αμβρακικού

Ερωτηματικά προκύπτουν σχετικά με τις προθέσεις και τις ενέργειες που πρόκειται να αναληφθούν από τους αρμόδιους φορείς για την ΄΄προστασία του οικοσυστήματος΄΄ του Αμβρακικού.
Θα εκδιωχθούν οι κάτοικοι-ψαράδες των γύρω περιοχών από τις λιμνοθάλασσες?
Θα εκδιωχθούν οι κάτοικοι-αγρότες από τις περιουσίες τους?
Ποια η στάση των φορέων απέναντι στην μονή Προφήτου Ηλία?
Θα γίνει επιτέλους η οριοθέτηση των κοινοτικών-δημοτικών, του δημοσίου και της μονής κατεχομένων εκτάσεων?
Ποια η στάση των φορέων απέναντι στους κατοίκους-ψαράδες των γύρω χωριών?
Ποια η στάση των φορέων απέναντι στους κατοίκους-αγρότες των γύρω χωριών?
Ποια η στάση των φορέων απέναντι στους κατοίκους-κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους των γύρω χωριών?
Θα υπάρξει ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για τις απαγορεύσεις και για την εξαφάνιση του εισοδήματος όλων των παραπάνω?
Ποια η μέριμνα για τους αγρότες που έχουν χωράφια που δεν τους αφήνουν να τα εκμεταλλευτούν?
Ποια τα έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή?
Ποια η προβολή και οι εναλλακτικές λύσεις για τους κατοίκους της γύρω περιοχής?

Θέλουμε υπεύθυνες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου